Försäkring när du hyr ut husbil eller husvagn

Vad gäller när man som privatperson hyr ut sin husbil / husvagn?

Att hyra ut sin husbil eller husvagn när man inte själv använder den har blivit allt vanligare. Det är dock flera saker att vara uppmärksam på innan man bestämmer sig för att prova. En av de viktigaste tingen att ha koll på är det här med försäkring. Många försäkringsbolag tillåter nämligen inte att man hyr ut sitt fordon i den normala privata försäkringen. En del bolag erbjuder tilläggsförsäkringar, medan andra tillåter uthyrning mot en kraftigt förhöjd självrisk. Gemensamt i de tillfällen där det är möjligt att hyra ut med egen försäkring, är att det ofta betyder nedsatt eller till om med helt utebliven ersättning om det värsta tänkbara skulle ske – att hyrestagaren inte lämnar tillbaka fordonet. Stöld av hyrestagare betraktas som så kallat olovligt brukande, eftersom du som fordonsägare själv lämnat ut nycklarna till fordonet, vilket inte täcks av den egna försäkringen.

En annan punkt att vara uppmärksam på är hantering av självrisk. Vid uthyrning med egen försäkring gäller ofta förhöjd självrisk vid en skada och eventuell intjänad bonus/rabatt för skadefria år kan komma att påverkas.

Uthyrning på det trygga sättet

För att göra uthyrning enkelt och säkert har Camptoo tillsammans med Moderna Försäkringar tagit fram en skräddarsydd uthyrningsförsäkring, så att du kan känna dig trygg både under och efter hyresperioden.

Om ditt fordon uppfyller försäkringsvillkoren för uthyrningsförsäkringen aktiverar du snabbt och enkelt försäkringen på din uthyrningsannons via Camptoo’s hemsida. Skulle oturen vara framme hanteras skadan direkt via Modernas försäkring och skadeprocess. Försäkringspremien räknas ut per hyresdygn och betalas av din hyresgäst som ett tillägg till hyrpriset i förbindelse med bokning. Hyregästen har möjlighet att välja normal (10 000kr) eller reducerad självrisk (1 500kr) och betalning av självrisk regleras med den deposition som Camptoo’s bokningssystem hanterar.

Vi har bett Andreas Flodemark, ansvarig för delningstjänster hos Moderna Försäkringar, att berätta lite mer om försäkringsprodukten och förklara hur det fungerar. Läs med nedan och bli klokare!

Andreas Flodemark, Moderna Försäkringar

“Ledorden har varit att du ska känna dig trygg oavsett om du kör din husbil själv eller hyr ut den till någon annan.”

Moderna Forsakringar Logo

Hur skiljer sig försäkringen som Moderna erbjuder när min husbil/husvagn hyrs ut via Camptoo från min privata?

“Försäkringen är en så kallad gruppförsäkring, det vill säga en försäkring som ingår automatiskt för alla som hyr ut/hyr via Camptoo och som uppfyller kriterierna för försäkringen. Du behöver alltså inte teckna den själv. Du behöver inte heller oroa dig för att din vanliga försäkring inte täcker vid uthyrning. Vi vill att det ska kännas tryggt att dela på våra resurser.”

“I försäkringen ingår ett utökat försäkringsskydd som inte finns i traditionella försäkringar. Exempel på det är försäkring för bedrägeri om fordonet inte lämnas tillbaka efter hyresperioden. Försäkringen lämnar också dagsersättning till hyrestagaren om fordonet måste repareras på verkstad under resan, och ersättning till ägaren om man på grund av en ersättningsbar skada måste ställa in en kommande hyresperiod för att fordonet måste repareras på verkstad.”


Vad omfattats av Modernas uthyrningsförsäkring hos Camptoo?
  • Traditionella försäkringsskydd som exempelvis brand, glas, stöld, läckage och vagnskada.
  • Väghjälpsförsäkring 24/7 om hyrestagaren blir stående vid vägkanten och behöver person- eller fordonstransport.
  • Drulleskador på inredningen som hyrestagaren råkar orsaka som exempelvis jack i golv eller revor i dyra dynor.

Dessutom ingår ett utökat skydd som är anpassat just för uthyrning som omfattar

  • Bedrägeriförsäkring – ersättning om hyrestagaren inte lämnar tillbaka fordonet till ägaren efter att hyresperioden är avslutad.
  • Förlorad hyresintäkt – lämnar ersättning om man på grund av en ersättningsbar skada måste ställa in en kommande hyresperiod.
  • Ersättning vid reparation – lämnar ersättning till hyrestagaren om fordonet måste repareras på verkstad under resan.

Om oturen skulle vara framme och det sker en skada på mitt fordon – hur fungerar det?

“Moderna erbjuder en snabb och kundvänlig skadereglering där det är enkelt att anmäla olyckor dygnet runt och anmälaren har svar senast inom 24 timmar. För att vi ska kunna ge bästa möjliga service finns det ett dedikerat team på skadeavdelningen som är väl insatta i denna nya typ av försäkringslösning.”

“Moderna har dessutom ett väl utbyggt nätverk av verkstäder som snabbt och enkelt kan hjälpa till om olyckan är framme. En skadejour finns också tillgänglig 365 dagar/år för de akuta ärenden som kan uppstå och Moderna kan därför erbjuda en viktig trygghet för de som drabbas av en skada.”

  • Glasskador ska anmälas och åtgärdas direkt. Telefonnummer till glashjälp framgår av hyreskontraktet.
  • Vid behov av väghjälp finns telefonnummer till detta i hyreskontraktet – de är redo att rycka ut 24/7.
  • Eventuella skador som noteras vid återlämning av fordonet anmäls direkt till Moderna Försäkringar av fordonsägaren.
  • Modernas skadereglerare hjälper till och ser till att skadan blir åtgärdad på verkstad.

Något du vill tillägga?
“Jag vill bara avsluta och säga att vi på Moderna är oerhört glada att få vara med och driva utvecklingen inom mobilitet och framtidens försäkringslösningar tillsammans med Camptoo. Camptoos affärsmodell bidrar till en mer cirkulär konsumtion vilket rimmar väl med vårt hållbarhetsfokus på Moderna Försäkringar. Samtidigt ser vi att kraven på nya försäkringslösningar skiftar i takt med att vanorna i samhället förändras där delningsplattformar och ”pay per use lösnignar” är under en stark frammarsch. Moderna har sedan några år arbetat fokuserat för att vara en del av förändringsresan och ta fram nya anpassade produkter, där traditionella försäkringar i regel inte ger samma skydd vid uthyrning. Ledorden har varit att slutkunden ska känna sig trygg oavsett om du kör din husbil själv eller hyr ut den till någon annan.”

Hos Camptoo är vi också glada och stolta över att hjälpa till med att sprida glädjen och friheten som campinglivet innebär – och samtidigt bidraga till ett ökat resursutnyttjande och hållbarhetsfokus. Vi säger TACK till Andreas för en bra genomgång av försäkringsprodukten – och TACK till Moderna för ett konstruktivt och nyskapande samarbete! Hållbarhet och ökat resursutnyttjande är vägen fram för oss alla. 


Funderar du på att hyra ut?

Upplever du själv att din husbil eller husvagn står outnyttjad lite för många veckor? Så kan uthyrning vara något för dig – smart både för plånboken och miljön.

Hos Camptoo har vi hjälpt tusentals husbils- och husvagnsägare att hyra ut sina fordon ända sedan 2014. Vi vet att husbilen och husvagnen är en kär familjemedlem och att man som ny uthyrare kan ha många frågor och funderingar.

Här kan du läsa om tips och erfarenheter från några av våra uthyrare och höra deras berättelser om hur det fungerar rent praktiskt.

Du är alltid välkommen att ringa eller skriva till oss – så tar vi en dialog och rätar ut eventuella frågetecken.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>